Hyr lägenhet eller lokal i en attraktiv del av Sverige

Stenfastigheter äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet finns på västkusten, huvudsakligen i Göteborg, Varberg och Falkenberg.