Hållbarhet

Som fastighetsägare har vi ett ansvar att göra hållbara val när vi utvecklar, bygger och förvaltar bostäder. De beslut vi fattar idag påverkar vår framtid, därför är det viktigt att vi alltid handlar klokt.

Att arbeta hållbart är att arbeta långsiktigt. Vi vågar se bortom det omedelbara och jobba för det vi vet är rätt och riktigt. Vi är en värd som håller – både vad vi lovar och i längden.

Fokusområden

Sedan 2022 arbetar vi aktivt med vårt hållbarhetsarbete som utgår ifrån fyra fokusområden. Varje fokusområde innehåller tre underrubriker under vilka alla delar av vår verksamhet ryms.

 

 

Vindkraftverk

Stenfastigheter äger andelar i vindkraftverk i Landskrona och Fjärås Bräcka.

Grön el

Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och handlar endast grön el till våra verksamheter.

Gröna projekt

Vid uppförandet av nyproduktionsprojektet Brf Kavaljeren i centrala Varberg har vi tagit stor hänsyn till miljö, de som redan bor i området och de som ska bo i bostäderna. Hållbara val i form av bland annat exteriöra och interiöra material av god kvalitet med lång livslängd, energieffektivisering med hjälp av solceller på taket och strävan efter att skapa gynnsamma förhållanden för biologisk mångfald på gården har genomsyrat projektet.