Hajen 11

Varberg

Ett nytt handels- och affärshus uppfördes vid ICA Hajen i Varberg. Idag innehåller fastigheten butiker och gym. Projektet färdigställdes 2017.