Södra Amerika 13

Ulricehamn

Ombyggnation av butiksfastighet i Ulricehamn. Ett projekt som innefattade såväl ny interiör som exteriör. Projektet färdigställdes 2011.