Fixa felet

Du som hyresgäst och vi som fastighetsägare delar på ansvaret för underhållet av din lägenhet.

Vi som fastighetsägare har underhållsplikt, det vill säga att vi står för renoveringar och större fel, medan du som hyresgäst har så kallad vårdplikt. Det betyder att du utöver att städa och inte förstöra lägenheten också behöver fixa små problem såsom att göra rent i avloppen, byta lampor, lysrör och proppar.

> Stopp i diskhon.

Städa golvbrunnen i badrummet.

Byta glödlampor i ugn och kyl.

(mer underlag från SF)